Minden készleten!

Általános Szerződési Feltételek

A weedshop.hu webáruház Általános Szerződési Feltételei

Társaság neve: 
JKS seeds s.r.o.
Címe: Masarykova 60/139
Ústí nad Labem
400 01
Cseh Köztársaság

Cégjegyzékszáma: 04205782
EU-s adószáma: CZ04205782

Telefonos elérhetősége: +420 702 186 701

Banki adatai:
Banki intézet neve: Erste Bank Hungary Zrt.
Számlatulajdonos neve: JKS Seeds, s.r.o.
Bankszámla száma belföldi (magyarországi) bankszámláról indított forintos utaláshoz: 11600006-00000001-99217005
Bankszámla száma külföldi bankszámláról vagy banki rendszerből indított forintos utaláshoz:
IBAN: HU20116000060000000199217005
BIC/SWIFT: GIBAHUHB

A Weedshop.hu webáruház tárhelyszolgáltatója a cseh Shoptet platformja.

2021. július 1-jétől az Európai Unió (EU) 27 tagállama a vállalkozók és a fogyasztók közötti, ún. B2C e-kereskedelmi tevékenységre vonatkozóan új ÁFA-szabályokat vezetett be. A 2021-es e-kereskedelem középpontjában az egyablakos ügyintézés (One Stop Shop - OSS), az egységes Uniós HÉA-bevallás bevezetése és a távolsági értékesítés küszöbértékeinek módosítása áll. Az új szabályok értelmében termékeinket 27% -os ÁFÁ-val értékesítjük.

 

A Felhasználó és az Üzemeltető kölcsönös jogait és kötelezettségeit ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") szabályozzák, különös tekintettel az adásvételi szerződésből eredő jogokra és kötelezettségekre.

1. A használt kifejezések meghatározása

1.1. A „Webáruház“ a http://www.weedshop.hu internetes címen keresztül elérhető internetes alkalmazás, amelynek fő funkciója a termékek megjelenítése, valamint a kiválasztási és megrendelési lehetőség biztosítása a Felhasználó számára;

1.2. Az „Adásvételi szerződés“ a cseh Polgári Törvénykönyv § 2079. és az azt követő rendelkezései alapján adásvételi szerződést jelent, amely az Üzemeltető, mint eladó, és a Felhasználó, mint vevő között jön létre a webáruházon keresztül;

1.3. A „Bevásárlókosár“ a webáruház azon része, amelyet a Felhasználó a rá vonatkozó funkciók aktivitásával generál a webáruház felhasználói környezetében végzett tevékenységével, különösképpen a termékek hozzáadásával vagy eltávolításával, és/vagy a kiválasztott termék/ek mennyiségének megváltoztatásával;

1.4. A „Polgári Törvénykönyv“ a cseh 89/2012 Sb. törvényt jelenti, vagyis a hatályos cseh Polgári Törvénykönyvet;

1.5. Az „Üzemeltető“ magát a társaságot jelenti, amely a JKS seeds s.r.o., székhelye: Masarykova 60/139, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, cégjegyzékszáma: 042 05 782, EU-s adószáma: CZ04205782, bejegyeztetve az Ústí nad Labem-i megyei bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartás C. szakaszába, 35930. jelzéssel, kapcsolatfelvételi e-mail-címe: info@weedshop.hu, telefonos elérhetősége: +420 702 186 701;

1.6. A „Bejelentkezési adatok“ azt az egyedi bejelentkezési nevet és a hozzá tartozó jelszót jelentik, amelyeket a Felhasználó a regisztráció során bevisz a webáruház adatbázisába;

1.7. A „Regisztráció“ a Felhasználó elektronikus regisztrációját jelenti a webáruház adatbázisában, amely során a Felhasználó a webáruház felhasználói felületén legalább a kötelező regisztrációs adatokat kitölti, amelyek aztán tárolódnak a webáruház adatbázisában;

1.8. A „Fogyasztó“ az a Felhasználó, aki üzleti tevékenysége vagy szakmája független teljesítésének körén kívül adásvételi szerződést köt az Üzemeltetővel, vagy más módon tárgyal vele;

1.9. A „Felhasználó“ bármely olyan jogi vagy természetes személy, aki a webáruházat használja;

1.10. A „Felhasználói fiók“ a webáruháznak azt a részét jelenti, amely a regisztráció során készül el, és a bejelentkezési adatok megadását követően elérhetővé válik a Felhasználó számára;

1.11. Az „Áru“ azt a tárgyat jelöli, amelyet az Üzemeltető a webáruházon keresztül elad a Felhasználónak, és amennyiben az kínálva van hozzá, akkor az engedélyt is a tárgy használatához.

2. Tájékoztatás a Fogyasztó számára a szerződés megkötése előtt

2.1. A cseh Polgári Törvénykönyv §1829 1. bekezdésének rendelkezései szerint a Fogyasztónak joga van az áru átvételétől számított tizennégy napon belül elállni az adásvételi szerződéstől. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru, vagy több rész szállítása, ez az időszak az áruk utolsó szállítmányának kézhezvételétől számított nappal kezdődik. Az adásvételi szerződéstől való elállást az Üzemeltetőnek kell elküldeni az e bekezdésben meghatározott határidőn belül, méghozzá az Üzemeltető székhelyének címére, amely a Masarykova 60/139, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.
2.2. A Fogyasztó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül köteles az árut saját költségén visszaküldeni az Üzemeltetőnek, vagy átadni neki annak telephelyén vagy székhelyén. A határidő betartottnak tekinthető akkor is, ha az árut a Fogyasztó legkésőbb a fenti határidő utolsó napjáig megküldi az Üzemeltetőnek.
2.3. A cseh Polgári Törvénykönyv §1837. rendelkezéseiben meghatározottak szerint a Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől a következő esetekben:
2.3.1. szolgáltatásnyújtás, amelyet a szerződés elállási idejének lejárta előtt, előzetesen kifejezett hozzájárulással teljesítettek;
2.3.2. termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amelynek ára az Üzemeltető akaratától függetlenül, a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, és amely a szerződéstől való elállás időszakában is jelentkezhet;
2.3.3. alkoholtartalmú italok szállítása, amelyeket csak harminc nap elteltével lehet szállítani, és amelyeknek az ára az Üzemeltető akaratától függetlenül, a pénzügyi piac ingadozásaitól függ;
2.3.4. olyan árú szállítása, amelyet a Fogyasztó igényeinek vagy személyének megfelelően módosítottak;
2.3.5. romlandó áruk, vagy olyan áruk szállítása, amelyeket a szállítás után visszavonhatatlanul összekevertek más árukkal;
2.3.6. olyan termék, amelynek javítása vagy karbantartása a Fogyasztó által, az ő kérésére kijelölt helyen történik;
ez azonban nem vonatkozik a már megigényelteken kívüli utólagos javításokra, vagy a már megigényeltektől eltérő pótalkatrészek szállítására;
2.3.7. olyan, zárt csomagolásban lévő áru szállítása, amelyet a Fogyasztó aztán eltávolít a csomagolásból, és higiéniai okokból már nem lehet visszaküldeni;
2.3.8. hang- vagy videofelvétel, vagy számítógépes program kézbesítése, amennyiben a Fogyasztó megsérti az eredeti csomagolást;
2.3.9. újságok, hírlapok vagy folyóiratok szállítása;
2.3.10. szállás, szállítás, étkezés vagy szabadidő felhasználása, ha az Üzemeltető ezeket a szolgáltatásokat a megadott határidőn belül biztosítja;
2.3.11. nyilvános árverés alapján létrejött szerződések, amelyek, a nyilvános árverésekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően köttettek;
2.3.12. digitális tartalom kézbesítése abban az esetben, ha azt nem kézzelfogható adathordozón kézbesítették a Fogyasztó előzetesen kifejezett hozzájárulásával, a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt.
2.4. A Fogyasztó köteles az ár egy arányos részét kifizetni olyan szerződéstől való elállás esetén, amelynek tárgya szolgáltatásnyújtás, és amelynek teljesítése már megkezdődött.
2.5. Ha a Fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, köteles írásban tájékoztatni az Üzemeltetőt az áru vételárának visszatérítése céljából a bankszámlaszámáról, a visszatérítendő vételár pedig csökkenthető, amennyiben ennek jogi okai fennállnak.
2.6. Ha a Fogyasztó eláll az áruval kapcsolatos adásvételi szerződéstől, és azt sérült és/vagy kopott állapotban küldi vissza az Üzemeltetőnek, különösen abban az esetben, ha az áru eredetiségének megjelölését is eltávolítja, a Fogyasztó köteles megtéríteni az Üzemeltetőnek az áru eredeti állapotának helyreállítási költségeit.
2.7. A Fogyasztó felelősséggel tartozik az Üzemeltetőnek az áru értékének csökkenéséért, amelyek az áru nem rendeltetésszerű használatából ered, ill. olyan kezelésből, amely eltér az áru természetének és tulajdonságainak megismeréséhez szükségestől, ideértve annak működését is.
2.8. Ha a Fogyasztó olyan rendelést ad le a webáruházban, amiben banki utalásos fizetési módot választ, majd az Üzemeltető által feladott küldeményt a saját döntéséből fakadóan nem veszi át, az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megrendelés törlése nyomán bekövetkező visszautalandó összegből levonja a szállítással kapcsolatos költségeket. A választott szállítópartnertől függően ez az összeg 1 590 forint Packeta csomagküldő szolgálat esetén, míg DPD futárszolgálat esetén ugyanez 2 290 forint összeget jelent.
2.9. Az Üzemeltető nem él a Fogyasztói panaszok bíróságon kívüli rendezésének lehetőségével. A Fogyasztó panaszt nyújthat be a felügyeleti vagy az állami felügyeleti hatóságnál. A Cseh Fogyasztóvédelmi Hatóság intézi a bíróságon kívüli fogyasztói panaszokat a hatályos jogszabályok által előírt módon és feltételekkel. Az online uniós vitarendezési platform itt található: https://ec.europa.eu/.

3. Az Adásvételi szerződés megkötésének folyamata

3.1. A webáruházán keresztül az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót az általa kínált termékekről, amelyekre lehetőség van Adásvételi szerződést kötni.
3.2. Az áru adásvételi szerződésének megkötése a webáruházon keresztül, amely dohánytermékeket, dohányzási kellékeket, dohányzásra szánt növényi termékeket vagy elektronikus cigarettát foglal magába, kizárólag felnőtt felhasználók számára lehetséges.
3.3. A Felhasználó a felhasználói fiókján keresztül kötelező érvényű megrendelést hoz létre azáltal, hogy kiválasztja az általa kívánt árut az Üzemeltető webáruházában felsorolt ​​termékek listájáról, és behelyezi azt a Bevásárlókosárba. A Bevásárlókosárban kiválasztja a kívánt fizetési módot, szállítási módot, kitölti a megrendelés teljesítéséhez szükséges egyéb adatokat, majd a megrendelés megerősítéséhez rákattint a "Megrendelem" feliratú gombra. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a "Megrendelem" feliratú gombra történő kattintása nem egyenértékű az adásvételi szerződés megkötésével, a Felhasználó ezzel a lépéssel csupán felajánlja az adásvételi szerződés megkötésének lehetőségét az Üzemeltetőnek.
3.4. Az adásvételi szerződés azután jön létre, amikor a Felhasználó ajánlatát az Üzemeltető elfogadja. Az Üzemeltető az ajánlat elfogadásáról úgy tájékoztatja a Felhasználót, hogy visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó felhasználói fiókjában megadott e-mail címre.
3.5. A Felhasználó vállalja, hogy a webáruház felhasználói környezetében a megfelelő szöveges mezőket valós és teljes adatokkal tölti ki, különös tekintettel e-mail címére, azonosító adataira és szállítási címére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatokat az Üzemeltető helyesnek és teljesnek tekinti, és nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által megadott adatokat.
3.6. A webáruház felhasználói környezetében bemutatott összes árucikk csupán tájékoztató jellegű, az Üzemeltető nem köteles adásvételi szerződést kötni ezekre az árucikkekre. A cseh Polgári Törvénykönyv §1732. 2. bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.

4. Adásvételi szerződés

4.1. Az adásvételi szerződés megkötésével a következő rendelkezések lépnek hatályba:
4.1.1. A Felhasználó megvásárolja az Üzemeltetőtől azt/azokat a terméket/termékeket, amelyet/amelyeket az Üzemeltető webáruházának felhasználói környezetében választott ki a Bevásárlókosárba helyezéssel, olyan mennyiségben, amelyet az áruhoz kiválasztott és/vagy beállított a webáruház felhasználói környezetében. A Felhasználó vállalja, hogy az adott termékért/termékekért megfizeti azt a vételárat az Üzemeltetőnek, amelyet az adott termékért/termékekért a webáruház felhasználói környezetében rögzítenek.
4.1.2. Az Üzemeltetőnek joga van bármilyen okból vagy indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől, egészen az áru Felhasználónak történő elszállításáig. Az Üzemeltető azon jogi lépése, amellyel értesíti a Felhasználót arról, hogy nem tudja neki kiszállítani az általa megrendelt árut, szintén az adásvételi szerződéstől való elállásnak minősül.
4.1.3. Az áru csomagolásának módját kizárólag az Üzemeltető határozza meg. A cseh Polgári Törvénykönyv § 2097. rendelkezései ezzel kizárásra kerülnek.
4.1.4. A Felhasználó köteles megfizetni az Üzemeltetőnek az áru csomagolásával és a hozzá történő szállításával kapcsolatos költségeket, a webáruház felhasználói környezetén keresztül leadott megrendelésében meghatározott összegben.
4.1.5. A Felhasználónak joga van a webáruház környezetében a Felhasználók számára megjelenített lehetőségek közül az áru vételárának fizetési módját és annak szállításának módját kiválasztani. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy korlátozza a vételár fizetési módjainak és a szállítási módok kiválasztását az adott megrendelésben szereplő áru vételárának teljes összegétől függően.
4.1.6. Ha a fizetési vagy szállítási módok bármelyike ​​tartalmaz információt az ilyen fizetés vagy szállítás költségeiről, a Felhasználó köteles viselni minden olyan költséget, amelyet a fizetési vagy szállítási módnál a webáruház feltüntet a felhasználói környezetben.
4.1.7. Készpénz nélküli fizetés esetén a Felhasználó köteles feltüntetni a megfelelő helyre az Üzemeltető által megadott egyedi azonosítót. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy e kötelezettség elmulasztása azzal a kockázattal jár, hogy az Üzemeltető nem tudja hozzárendelni a Felhasználó által teljesített fizetést az annak megrendeléséhez, ez pedig késleltetheti a megrendelt árunak a Felhasználóhoz történő szállítását, egyúttal az Üzemeltető visszaléphet a Felhasználóval kötött adásvételi szerződés teljesítésétől.
4.1.8. Készpénz nélküli fizetés esetén a Felhasználónak az áru vételárának megfizetésére vonatkozó kötelezettsége kizárólag akkor teljesül, amikor a vételár összege az Üzemeltető bankszámláján jóváíródik.
4.1.9. Az Üzemeltető jogosult kedvezményt biztosítani a Felhasználó számára az áru vételárából. A kedvezmények az áru vételárból nem kombinálhatók egymással, hacsak az Üzemeltető erről kifejezetten másként nem rendelkezik.
4.1.10. Az Üzemeltető fenntartja az adásvételi szerződés tárgyát képező áru tulajdonjogát mindaddig, amíg a Felhasználó teljes egészében ki nem fizeti annak vételárát.
4.1.11. Az Üzemeltető vállalja, hogy a megrendelt árut az adásvételi szerződés megkötésétől számított ésszerű határidőn belül kiszállítja a Felhasználónak. A webáruház felhasználói környezetében felsorolt termékek szállítási határideje csak tájékoztató jellegű.
4.1.12. Kérésre az Üzemeltető adóügyi dokumentumot (számlát) küld a Felhasználónak elektronikus formában, annak regisztrációja során megadott e-mail-címére, vagy nyomtatott formában a kiszállított áruval együtt.
4.1.13. Ha az Üzemeltető a megrendelt áruval együtt ajándékot is küld a Felhasználónak, a Felhasználó és az Üzemeltető között az ajándékozási szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy ha az adásvételi szerződés lejár (pl. az adásvételi szerződéstől való elállás következtében), akkor az ajándékozási szerződés is azonnal megszűnik az adásvételi szerződéssel együtt annak kezdetétől számítva, és a Felhasználó köteles a megadott ajándékot az áruval együtt visszaszolgáltatni az Üzemeltetőnek.
4.1.14. Az Üzemeltető garanciát vállal a Felhasználó által megrendelt árura, amennyiben az Üzemeltető az adott árura jótállási időszakot tüntet fel a webáruház felhasználói környezetében, méghozzá a megadott jótállási időtartamra. A Fogyasztó számára a szokásos jótállási idő 24 hónap, azonban egyes terméktípusok esetében a jótállási idő jellegüknél és élettartamuknál fogva rövidebb (például a romlandó árura a lejárati idő szerint jótállási idő vonatkozik; rövidebb jótállási idő érvényes pl. az elemekre és egyéb olyan elektronikus alkatrészekre, amelyek korlátozott számú újratölthető ciklussal rendelkeznek stb.).
4.1.15. A Felhasználó jogosult az adásvételi szerződéstől való elállás, valamint a hibás teljesítésből fakadó jogai érvényesítésére az Üzemeltetővel szemben annak székhelyén vagy telephelyének címén. A reklamáció érvényesítési pillanatának az a pillanat tekintendő, amikor az Üzemeltető megkapja a Felhasználótól a reklamált terméket/termékeket.
4.1.16. Ha a webáruház felhasználói környezetében az van megadva, hogy az adott áru használt, akkor azt a Felhasználó használt állapotban vásárolja meg, a feltüntetett hibáival együtt.
4.1.17. Az adásvételi szerződés tárgyát képező áruk elvesztésének, megrongálódásának és/vagy tönkretételének kockázata az áru a Felhasználó általi átvételének pillanatában áthárul a Felhasználóra.
4.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető az árut csak a Cseh és Szlovák Köztársaság, valamint Magyarország területén belül szállítja. Az áru szállításához az Európai Unió más tagállamainak területén, vagy más államok területén, az Üzemeltető előzetes írásbeli beleegyezése, illetve a Felhasználó és az Üzemeltető írásbeli megállapodása szükséges a postaköltség egyedi áráról, a csomagolás díjáról, és az esetleges egyéb szállítási feltételekről.

5. Felhasználói fiók

5.1. A Felhasználónak joga van regisztrációval felhasználói fiókot létrehozni.
5.2. A felhasználói fiók a Felhasználó számára kizárólag a bejelentkezési adatok megadását követően válik elérhetővé.
5.3. A Felhasználó köteles megfelelően védeni és titokban tartani bejelentkezési adatait. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a bejelentkezési adatok vagy a felhasználói fiók jogosulatlan felhasználásáért, valamint az Üzemeltetőnek vagy harmadik feleknek az ilyen módon okozott károkért.
5.4. A Felhasználó regisztrációjával a cseh Polgári Törvénykönyv §1752. 1. bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, az Üzemeltető pedig jogosult ezen ÁSZF egyoldalú megváltoztatására. Az Üzemeltető az ÁSZF-ben bekövetkezett bármilyen változásról a webáruházon keresztül és/vagy az adatbázisba bejegyzett, a regisztráció során megadott e-mail címére küldött értesítésben tájékoztatja a Felhasználót. A Felhasználónak jogában áll az ÁSZF módosításait a hatályba lépésüket követő 30 napon belül elutasítani. Az ÁSZF elutasítása a Felhasználó és az Üzemeltető közötti szerződéses jogviszony megszűnésének minősül, és az Üzemeltető jogosult a Felhasználó fiókját a Felhasználó számára hozzáférhetetlenné tenni, majd a neki elküldött értesítés kézbesítésétől számított 1 hónapos felmondási idő után törölni a fiókot a webáruház adatbázisából.

6. Reklamációkezelés és pénzvisszafizetés

6.1. Az Üzemeltető felelősséggel tartozik a Fogyasztó felé a tekintetben, hogy az áru az átvételkor hibátlan állapotban van.
6.2. Ha az árunak hibái vannak, a Fogyasztónak joga van új, hibátlan áru leszállítására, kivéve, ha ez a hiba jellegéből adódóan aránytalan, viszont, ha a hiba csupán az áru egy részére vonatkozik, akkor a Fogyasztó csak a meghibásodott rész cseréjét kérheti. Amennyiben a csere nem lehetséges, akkor a Fogyasztónak joga van elállni az adásvételi szerződéstől.
6.3. A Fogyasztónak még javítható hiba esetén is joga van új áru leszállítására vagy alkatrész cseréjére abban az esetben, ha nagyobb számú hiba vagy javítás utáni hibaismétlődés miatt nem tudja megfelelően használni az árut. Ilyen esetben a Fogyasztónak joga van elállni az adásvételi szerződéstől.
6.4. Ha a Fogyasztó nem áll el az adásvételi szerződéstől, vagy ha nem kíván élni a hibátlan áru leszállításának, hibás része cseréjének vagy az áru javításának lehetőségével, akkor a hibával arányos kedvezményt követelhet az áru vételárából. Az ilyen mértékű kedvezményhez a Fogyasztónak akkor is joga van, ha az Üzemeltető nem tud hibátlan, új árut leszállítani, annak alkatrészét kicserélni vagy a hibás árut megjavítani, illetve abban az esetben is, ha az Üzemeltető arányos időn belül nem intézkedik a hiba orvoslásáról.
6.5. A hibás teljesítéshez való jog nem illeti meg a Fogyasztót abban az esetben, ha már az áruk átvétele előtt tudta, hogy az áru hibás, vagy ha ő maga okozta annak hibáját/hibáit.
6.6. Az Üzemeltető felelőssége az áru hibáinak tekintetében nem vonatkozik az áru szokásos használata által okozott kopásra, olyan árura, amelyet alacsonyabb áron adtak el olyan jellegű hibákért, amelyekért alacsonyabb vételárban állapodtak meg a felek, olyan használt árura, amelynek hibája/hibái a használat vagy viselés mértékének arányosan megfelelt/megfeleltek, amikor a Fogyasztó átvette azt, vagy ha ez/ezek a hiba/hibák az áru jellegéből következik/következnek.
6.7. Ha az árura jótállást biztosítanak, a Fogyasztónak joga van felelősségvállalást követelni a jótállási időszakban történt hibás teljesítéséért. 
6.8. A Fogyasztó kérésére az Üzemeltető köteles a Fogyasztót garancialevéllel ellátni. Ha az áru jellege ezt megengedi, akkor a garancialevél helyett elegendő a Fogyasztónak egy igazolás az áru megvásárlásáról, amely tartalmazza a jótállási jegyen feltüntetendő információkat. A jótállási jegynek tartalmaznia kell az Üzemeltető vezetéknevét és keresztnevét, a cég nevét, azonosító számát és székhelyét.
6.9. Az áruval kapcsolatos panaszokat, beleértve az áru hibáinak elhárítását, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül kell rendezni, kivéve, ha az Üzemeltető és a Fogyasztóval hosszabb időtartamban meg nem állapodik. Ennek az időszaknak a hiábavaló lejárta után a Fogyasztónak ugyanolyan jogai vannak, mint az adásvételi szerződés súlyos megsértése esetén.
6.10. A reklamációs ügyintézés határideje leáll, ha az Üzemeltető nem kapja meg a Felhasználótól a panasz rendezéséhez szükséges összes információt, dokumentumot és terméket, egészen addig, amíg ezek az információk, dokumentumok és termékek az Üzemeltetőhöz be nem érkeznek.
6.11. Az áru hibáival kapcsolatos jogok gyakorlásának lehetősége megszűnik az áru szakszerűtlen telepítése vagy üzembe helyezése esetén, valamint szakszerűtlen kezelése esetén is, különösen abban az esetben, ha az árut olyan körülmények között használják vagy tárolják, amelyek nem felelnek meg az árucikk dokumentációjában megadott paramétereinek.
6.12. Az áru visszaküldése az Üzemeltetőnek előre egyeztetett eljárás keretein belül történik. Erre két lehetőség is adott. Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy eláll a szerződéstől, először felveszi a kapcsolatot az Üzemeltetővel, aki további információkat nyújt neki a visszaküldést illetően.
A megvásárolt áru visszaküldésére az egyik lehetőség, úgy néz ki, hogy a küldeményt az Üzemeltető DPD futárja veszi át a Felhasználó címén. A másik lehetőség, hogy amikor a Felhasználó értesíti az Üzemeltetőt az elállási szándékáról, az Üzemeltető egy e-mail-üzenetet küld a Felhasználó megrendelésében megadott e-mail-címére, amelyben egy azonosító kódot/PIN kódot ad meg, ezzel a kóddal pedig a Felhasználó bármelyik Packeta csomagponton feladhatja a csomagot az Üzemeltetőnek. A csomagponton a Felhasználó jelzi a PIN-kódot az ott lévő alkalmazottnak, aki átveszi a küldeményét, kinyomtatja a szállítási címkét és elküldi a csomagot. Az áru általában 7-14 napon belül érkezik meg az Üzemeltető címére. Általános szabály azonban, hogy az áru visszaküldése mindig ugyanolyan módon történik, mint ahogyan a Felhasználó az árut megkapta az Üzemeltetőtől.
Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy visszaküldi az árut, nagyon fontos, hogy az üvegárukat különös gondossággal biztosítsa a törések ellen, és a lehető legjobban használja ki az árukhoz kapott összes csomagolóanyagot. Ha az áru megsérül útban az Üzemeltető felé, akkor az Üzemeltetőnek jogában áll az okozott kár összegének egy részét levonni az áru vételárából.
6.13. A pénz visszaküldésének a folyamata a következő: az Üzemeltető a Felhasználó pénzvisszafizetési kérelmét az áru visszaküldése után fogadja és feldolgozza, majd a jóváhagyást követően a pénzt a Felhasználó által kifizetett formában visszaküldi a Felhasználónak. Ha az áru vételárának kifizetése utánvéttel történt, a Felhasználó köteles csatolni pénzvisszafizetési kérelméhez azt a bankszámlaszámát, amelyre vissza kívánja kapni a pénzt. Ha a Felhasználó önként áll el a szerződéstől, minden esetben csak a megvásárolt áru vételárát kapja vissza, a szállítás költség díja nélkül.

7. Személyes adatok

7.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Felhasználó által a regisztráció során és a felhasználói fiókon belül beírt személyes adatokat az Üzemeltető és a Felhasználó közötti adásvételi szerződés teljesítése, a Felhasználó által megvásárolt áru regisztrációja, az áru esetleges hibáinak felelősségéből fakadó követelések rendezése, valamint a felhasználói fiókhoz való hozzáférés és annak a Felhasználó felé történő üzemeltetés érdekében és céljából dolgozza fel. Az Üzemeltető, mint a Felhasználó személyes adatainak kezelője, feldolgozza a Felhasználó felhasználói nevét, jelszavát, keresztnevét és vezetéknevét, e-mail-címét, telefonszámát, számlázási és kézbesítési címét, az életkorára vonatkozó információkat és megrendeléseinek nyilvántartását. Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó személyes adatait más adatkezelők rendelkezésére bocsátani az adásvételi szerződés teljesítésének és a webáruház működésének biztosítása céljából. Ilyen egyéb adatkezelők kimondottan a DPD futárszolgálat, vagy más szállító-és futárszolgálatok, illetve a tárhelyszolgáltatók.
7.2. Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait gépiesen (automatizáltan) számítógépeken és számítógépes programokon keresztül, valamint írásban dolgozza fel, és csak arra az időtartamra, amely alatt a Felhasználó felhasználói fiókja aktív, tehát addig, amíg az Üzemeltető azt a Felhasználó kérésére, vagy a szerződéses jogviszony felmondása miatt, az ÁSZF változásait nem elfogadó Felhasználó esetében nem törli, továbbá az adásvételi szerződés teljesítéséhez és az Üzemeltető jogos érdekeinek védelméhez szükséges időre, a Felhasználó által a hibákért való felelősség esetleges jövőbeni követelése és a az Üzemeltető által meghatározott jogi kötelezettségek (pl. könyvelési dokumentumok kötelező archiválása stb.) érdekében tárolja azokat.
7.3. Az Üzemeltető a Cseh Köztársaság érvényes és hatályos jogszabályainak, valamint az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a személyes adatok védelméről szóló általános rendeletnek) megfelelően dolgozza fel és védi a Felhasználó személyes adatait.
7.4. A Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van jogaival a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000. Sz. törvény §12. és 21. számú hatályos rendelkezéseinek megfelelően.
7.5. A Felhasználónak joga van kérni az Üzemeltetőtől az Üzemeltető által a Felhasználóról feldolgozott személyes adataihoz való hozzáférést; joga van a módosításhoz vagy törléshez, amennyiben az ilyen személyes adatok kezelése nem szükséges az Üzemeltető Felhasználóval kötött szerződésének teljesítéséhez, vagy ha az ilyen személyes adatok Üzemeltető általi tárolása nem az Üzemeltető jogi kötelezettsége; joga van személyes adatai feldolgozásának korlátozásához; joga van személyes adatainak kezelése ellen panaszt vagy kifogást benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál; joga van személyes adatainak hordozhatóságához.

8. Sütik

8.1. Az elektronikus hírközlésről szóló hatályos 127/2005. Sz. törvény §89. 3. bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Üzemeltető ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Felhasználó sütijeit (cookie-jait), beleértve a tartós sütiket is, feldolgozza, és ebbe a Felhasználó beleegyezését adja.
8.2. Az előző bekezdés szerinti beleegyezés a webáruház teljes működési idejére, egészen működésének megszűnéséig érvényes. E bekezdés értelmében a webáruház működésének bármilyen tervezett és nem tervezett megszakítása nem tekintendő a webáruház működése megszűnésének.
8.3. Az Üzemeltető a Felhasználó sütijeit a webáruház működésének, valamint a látogatottság elemzésének biztosítása érdekében dolgozza fel.

9. Webáruház használata

9.1. Az Üzemeltető ezennel nem kizárólagos licencet biztosít a Felhasználónak a webáruház használatához a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
9.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a webáruház kizárólag 18 éven felüli személyek számára használható. A 18 év alatti személyek nem jogosultak a webáruház használatára.
9.3. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a webáruház, tehát annak műszaki megoldásainak és/vagy felhasználói környezetének megváltoztatására.
9.4. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza vagy megszakítsa a webáruház működését vagy elérhetőségét arra az időre, amely feltétlenül szükséges a webáruház karbantartása vagy javítása az Üzemeltető vagy egy harmadik fél részéről.
9.5. A webáruház használata közben a Felhasználó köteles betartani a Cseh Köztársaság érvényes és hatályos előírásait, valamint a közvetlenül alkalmazandó EU-s szabályozásokat. Minden olyan kárt, amely az Üzemeltetőnek vagy egy harmadik félnek a kötelezettségek Felhasználó általi megszegése okán merül fel, a Felhasználó köteles teljes mértékben megtéríteni.
9.6. A jelen ÁSZF, adásvételi szerződés vagy az érvényes és hatályos jogszabályi rendelkezések Felhasználó általi megsértése esetén az Üzemeltetőnek joga van a Felhasználó felhasználói fiókját véglegesen és teljes egészében törölni, kártérítési kötelezettség nélkül.
9.7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a webáruház használata számára teljesen önkéntes jellegű, az Üzemeltető pedig nem felel a Felhasználónak vagy harmadik feleknek a webáruház használatával kapcsolatosan okozott károkért.

10. Üzemeltető nyilatkozata

10.1. A webáruház technikai hibája miatt megtörténhet, hogy az árunak olyan vételára jelenik meg az oldalon, amelynek összege durván nem felel meg az ilyen típusú áru szokásos piaci árának. Ilyen esetben az Üzemeltető nem köteles az árut a megjelenített vételáron szállítani, hanem felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval és tájékoztatja őt az áru tényleges vételáráról, ezután a Felhasználó jogosult dönteni arról, hogy elfogadja-e az árut a tényleges vételáron vagy sem, és ha nem, akkor az adásvételi szerződés a keltezésétől számítva megszűnik.
10.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a webáruházban található áruról készült fotók szemléltető jellegűek, és torzító hatásúak lehetnek, mivel azok a Felhasználó technikai eszközeiben a kijelzőkhöz alkalmazkodnak, ezért a Felhasználó mindig köteles elolvasni az áru teljes leírását, és kétértelműség esetén felvenni a kapcsolatot az Üzemeltetővel.
10.3. Az Üzemeltető a Felhasználóval való kapcsolattartásának adatai a webáruház felhasználói környezetében, az "Elérhetőség" fül alatt találhatók.
10.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető webáruházában kínált kendermagok kizárólag gyűjtési célt szolgálnak, és a Felhasználó a megvásárlásukat követően kizárólag azok saját felhasználására jogosult, az érvényes és hatályos jogszabályok által engedélyezett módon vagy módokon.

11. Döntési jog

11.1. Jelen ÁSZF-re, valamint minden adásvételi szerződésre és az üzemeltetés során vagy a webáruház működésével kapcsolatban felmerülő egyéb jogviszonyokra a Cseh Köztársaság törvényei az irányadók.
11.2. Minden olyan vitát, amelyet nem lehet békés úton rendezni, a Cseh Köztársaság illetékes bíróságai döntenek el.

12. Hatálybalépés

Jelen ÁSZF 2021. március 1-től lép hatályba.

A Cseh Fogyasztóvédelmi Hatóság, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, Cseh Köztársaság, jegyzékszáma: 00020869, internetes elérhetősége: www.coi.cz, felelős az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói viták bíróságon kívüli rendezéséért. Az online uniós vitarendezési platform itt található: https://ec.europa.eu/.